• Current
 • Kültürel ve Sanatsal Çalismalar Komisyonu / Haberler

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve İstanbul Gençlik Meclisleri Derneği tarafından düzenlenen Söyleş(el)im etkinliğinin  nisan ayı programı, İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan’ın katılımıyla, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nde, 25 Nisan 2010 Pazar günü gerçekleştirilmiştir.

  Kimilerinin ‘Kızıl Sultan’, kimilerinin ‘Dahi bir devlet adamı ‘olarak kabul edecek derecede karşıt sıfatlara muhatap olan II. Abdulhamid dönemi konumuzla bir Söyleş(el)im programında tarihin en tartışmalı ismi II. Abdülhamid, yaşadığı dönemin şartları, üzerindeki batılılaşma baskısı, İttihat ve Terakki’yle ilişkileri, uyguladığı politikalar, ilan ettiği I. ve II. Meşrutiyet bağlamında değerlendirilmiştir..

  Osmanlının en zor ve artık  çöküşünün kaçınılmaz olduğu bir döneminde uyguladığı  politikalarla devletin ömrünü uzattığı vurgulandığı söyleşide 33 yıllık saltanatla, en uzun süre tahtta kalan ikinci padişah olan Abdülhamid’in, kendine muhalif grupların çokluğuna rağmen başarılı bir siyaset izlediği ama yine de şahsının insan üstü, kusursuz nitelendirilmesinin yanlışlığı  konuşulmuştur.

  Kurduğu Hafiye Teşkilatı’nın ispiyon örgütü olmadığı, bu teşkilat sayesinde padişahın  ülkede olup bitenden haberdar edildiği ama bunların günümüzün sık kullanılan tabiriyle ‘fişleme’ mantığından uzaklığı, o dönemde devlet adamlarının  bu tarz örgütler kurarak ülkelerinde olup bitenden haberdar olma isteklerinin doğal olduğu ve buna Osmanlı  dışındaki devletlerde de rastlanabileceği konuları ayrı  ayrı değerlendirilmiştir.

  İstihbarat raporu diye düşünülen jurnallerden birkaç örnek okundu ve düşünülenin aksine bunların ispiyon metni olmaktan uzak olduğu görüldü.Öyle ki jurnallerin biri, bir ailenin yardıma ihtiyacı olduğu ve padişahtan aileye yardım talebini iletmek üzere yazıldığı anlaşılıyordu. Jurnallerle ilgili tam doğru değerlendirmelerin jurnallerin büyük bir kısmının yakılması nedeniyle yapılmasının imkansızlığı diğer bir konumuzdu.

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Eğitim komisyonu öncülüğünde düzenlenen Söyleş(el)im programının sonunda hocamız Mehmet Ali Beyhan’a Meclis Başkanımız Muzaffer Demir tarafından plaketleri sunularak katılımından dolayı teşekkür edilmiştir.